Adolfo Saez

Rafael Torre

Gaston Bianchi

Felipe Benzano

Gianfranco Ponzio

Mateo Poppolo

Agustin Lizorio

Facundo Canepa

Diego Aleman

Maximiliano Pereiro

Felipe Surraco

German Pazos

Joaquin Saez

Mauro Poppolo

Manuel Barboza