Thiago Leites

Juan Naor

Facundo Risso

Kevin Maciel

Mateo Battagliese

Joaquin Irrazabal

Andres Alvarado

Eiliano Podestá

Carlos Gribaldi